nasz zespół

lek. med. Ewa Mikuła

Specjalista dermatolog - wenerolog/Dyrektor CM Venustas

Jestem lekarzem specjalistą dermatologiem. W 1996 r ukończyłam wydział lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego  w Krakowie. Pierwszy stopień specjalizacji uzyskałam w 2001 roku a tytuł specjalisty dermatologa w 2007 r. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Poradni Dermatologicznej ZOZ w Przemyślu, na Oddziale Dermatologii Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu (do 2008 r), a następnie w Centrum Medycznym Medyk w Poradni Dermatologicznej oraz w Centrum Dermatologii, Laseroterapii i Medycyny Estetycznej w Rzeszowie. Prowadzę też indywidualną praktykę lekarską w Przemyślu i Rzeszowie (od 2002 r.) Medycyną estetyczną zajmuję się od 1998 roku. Mam wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób skóry, badaniu znamion barwnikowych i innych zmian skórnych, stosowaniu metod laserowych i innych w medycynie estetycznej. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Europejskiego Stowarzyszenia Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej/ ESCAD/. Stale uczestniczę w konferencjach ,szkoleniach i warsztatach, co sprzyja udoskonaleniu i poszerzaniu wiedzy teoretycznej i praktycznej . W CM Venustas sprawuję funkcję dyrektora .

lek. med. Roman Mikuła

Specjalista psychiatra/Specjalista terapii środowiskowej/Zastępca dyrektora

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997r. Pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii uzyskałem w 2000r., drugi w 2005r., tytuł specjalisty terapii środowiskowej w 2014r. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, w Zespole Pogotowia Ratunkowego, jako psychiatra w DPS, jako biegły sądowy w zakresie psychiatrii i uzależnienia od alkoholu (2000-2012), młodszy asystent – zastępca ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 w Żurawicy (1998-2008), ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie (2008-2015), zastępca dyrektora   NZOZ IDEA -Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, od 2000r. prowadzę gabinet prywatny w Rzeszowie i w Przemyślu, jestem autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych i dwóch rozdziałów w pozycjach książkowych, w CM Venustas pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

lek.med. Edyta Sawińska

Specjalista dermatolog - wenerolog

Jestem lekarzem specjalistą dermatologii i wenerologii. W 2012 roku ukończyłam studia na Wydziale Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2021 roku uzyskałam tytuł specjalisty w zakresie dermatologii i wenerologii. Jestem autorką i współautorką prac naukowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego i Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii. Praca w Klinice Dermatologii pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w diagnozowaniu i nowoczesnym leczeniu najtrudniejszych schorzeń dermatologicznych. Poziom swojej wiedzy i umiejętności staram się stale podnosić uczestnicząc w kongresach krajowych i międzynarodowych oraz licznych kursach i stażach. Dermatologia, zwłaszcza dermatologia dziecięca jest moją pasją i wkładam całe moje serce w znalezienie najbezpieczniejszych i najskuteczniejszych zabiegów, technologii, procedur. Serdecznie zapraszam.

lek. med. Aleksandra Brożbar-Chudzicka

Rezydent psychiatrii

Jestem absolwentką kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Koszycach. Na co dzień pracuję w Klinicznym Oddziale Psychiatrii Ogólnej w Rzeszowie. Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychiatrii uczestnicząc w konferencjach, kursach oraz czytając specjalistyczną literaturę.

lek. med. Jan Rość

Specjalista psychiatra

Jestem absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W 2016r. uzyskałem tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii. Od 2011r. pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie w różnych jednostkach : oddział psychiatrii ogólnej, dzienny oddział psychiatrii, zespół leczenia środowiskowego, poradnia zdrowia psychicznego. W latach 2012-2022 pracowałem  w Centrum Psychiatrii Anima w Rzeszowie, od 2012 do nadal w Centrum Psychiatrii Anima w Kolbuszowej.
Posiadam wieloletnie doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu szerokiego spektrum zaburzeń oraz chorób psychicznych.
Na bieżąco poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach, szkoleniach, czytając specjalistyczną literaturę.

lek. med. Tadeusz Mikuła

Specjalista radiolog

lek. med. Grzegorz Mikuła

Jestem absolwentem wydziału lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1999). Aktualnie pracuję jako asystent w Zakładzie Radiologii Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu. Od 20 lat zajmuję się diagnostyką ultrasonograficzną.

mgr Dorota Cynar

Psycholog kliniczny/Psychoterapeuta (certyfikat PTPPd)

Psycholog Kliniczny, Certyfikowany Psychoterapeuta PTPPd, Certyfikowany Socjoterapeuta PTP, Specjalista Psychoterapii Dzieci i Młodzieży,Superwizor szkoleniowy rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.

Pracuję w Oddziale Dziennym Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień, Rzeszowskim Centrum Psychoterapii, Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica.  Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej młodzieży oraz dorosłych w paradygmacie psychodynamicznym. Współpracuję z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym realizując I rok Studium Socjoterapii i treningu Interpersonalnego.

mgr Anna Liszkowicz

Psycholog kliniczny

Od 2015 r. pracuję w Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. A. Kępińskiego w Jarosławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyłam w ramach pracy na oddziałach psychiatrii ogólnej, sądowej, terapii uzależnień oraz w trakcie staży specjalizacyjnych w oddziałach neurologii, neurochirurgii, onkologii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży. Tytuł specjalisty uzyskałam w 2020 r. po zakończeniu 4-letniego kształcenia specjalizacyjnego w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia i zdaniu państwowego egzaminu specjalizacyjnego. W codziennej pracy zajmuję się opiniowaniem psychologicznym w orzecznictwie sądowym, diagnozą zaburzeń psychicznych i zaburzeń osobowości, prowadzę również poradnictwo oraz wsparcie w sytuacji kryzysu dla osób dorosłych i młodzieży.

mgr Renata Tejkowska

Psychoterapeuta (certyfikat PTPPd)

Certyfikowany Psychoterapeuta, PTPPd, Specjalista Psychoterapii Dzieci i   Młodzieży. Superwizor szkoleniowy rekomendowany przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Współpracuję z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, realizuję Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym oraz poradnictwa dla rodziców zmagających się z problemami swoich starszych i młodszych dzieci.

Swoje doświadczenie zdobyłam pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci i Młodzieży oraz w Dziennym Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Centrum Medycznym w Łańcucie.  Na co dzień pracuję w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień, Centrum Psychologii i Psychoterapii Euromedica, Centrum Medycznym Venustas oraz w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii.

mgr Małgorzata Ryba-Dziura

Psycholog, Psychoterapeuta (certyfikat PTPPd)

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkoły Psychoterapii w ramach 4-letniego kształcenia w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizuje się w poradnictwie psychologicznym, psychoterapii indywidualnej i grupowej w ujęciu psychodynamicznym. Kilkunastoletnie doświadczenie psychoterapeutyczne ( od 2006 roku) zdobywałam pracując na Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych dla Dorosłych, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz  Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych. Pracę prowadzę pod stałą superwizją. Wiedzę i doświadczenie zawodowe wykorzystuję na Dziennym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży i w gabinecie psychoterapeutycznym.

mgr Kacper Mikuła

Psycholog

Jestem absolwentem psychologii Wrocławskiego wydziału Uniwersytetu SWPS, specjalność kliniczna. Doświadczenia zawodowe zdobywałem podczas pracy na oddziale VI DCZP we Wrocławiu, I oddziale psychiatrycznym całodobowym w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego, a także Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie pracuję do dziś. Doświadczenia te zadecydowały ostatecznie o wyborze mojej przyszłej drogi zawodowej. Swoje kompetencje podnoszę biorąc udział w dodatkowych szkoleniach, konferencjach i webinarach. W swojej pracy kieruję się przede wszystkim dobrem pacjenta. Kluczowymi sprawami są dla mnie także profesjonalizm oraz etyka zawodu psychologa. Swoją pracę poddaję superwizji.

Podczas pracy w szpitalu mam okazję pracować z całym przekrojem zaburzeń psychicznych a także zaburzeń osobowości. Pracuję między innymi z osobami z doświadczeniem depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, schizofrenii oraz tymi, które doświadczają w tym momencie ciężkich dla siebie kryzysów życiowych. Praca ta pozwala mi na lepsze poznanie natury zaburzeń psychicznych oraz poprzez współpracę ze świetnymi specjalistami poszerzenie horyzontów zarówno diagnostycznych jak i terapeutycznych.

Pracuję przy użyciu metod i narzędzi terapii poznawczo-behawioralnej.  Terapia ta wykazuje potwierdzoną badaniami niezwykle wysoką skuteczność w leczeniu. Opiera się ona na procesie weryfikowania hipotez dotyczących problemu i jego powstania, a także identyfikacji czynników, które go podtrzymują. Pomagam w lepszym radzeniu sobie z intensywnymi, nieprzyjemnymi emocjami oraz budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi. 

mgr Agnieszka Wilczyńska

Zastępca dyrektora do spraw administracyjnych

Jestem absolwentką Wydziału Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Ukończyłam studia podyplomowe w Kolegium Zarzadzania i Finansów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy w służbie zdrowia oraz w ośrodkach związanych z ochroną zdrowia psychicznego. W pracy najbardziej cenię sobie szczerość i profesjonalizm. Lubię wyzwania, a wielozadaniowość mnie motywuje.

mgr. Julia Możdżeń

Kosmetolog/Rejestratorka

Mam na imię Julia. Jestem licencjonowanym kosmetologiem.  Obecnie kontynuuje naukę na studiach magisterskich w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. Kosmetologia interesuje się od najmłodszych lat. W pracy cenię sobie kontakt z ludźmi. Poszerzam swoją wiedzę z zakresu kosmetologii upiększającej na certyfikowanych szkoleniach, ponieważ moim priorytetem jest ciągły rozwój.

lic. Weronika Kosiba

Kosmetolog/Rejestratorka

Mam na imię Weronika. Jestem licencjonowanym kosmetologiem. Kosmetologia jest moją pasją od kilku lat. Cechuje mnie zaangażowanie oraz dokładność podczas wykonywania zabiegów. Praca z ludźmi sprawia mi ogromną przyjemność. Jestem osobą ambitną, która na pierwszym miejscu stawia rozwój osobisty oraz ciągłe zdobywanie doświadczenia. Udoskonalam swoje umiejętności, dzięki szkoleniom.

Zespoł_Venustas