Diagnostyka kompleksowa spektrum autyzmu

– Kompleksowa usługa z zakresu diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży do lat 16 prowadzona we współpracy z Centrum Terapii i Wspierania Rozwoju Mozaika w Rzeszowie. Jest to proces diagnostyczny angażujący interdyscyplinarny zespół specjalistów: lekarza, psychologa, pedagoga specjalnego oraz neurologopede.