Psychiatria dorosłych

Specjalizacja medyczna zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom i chorobom psychicznym. Lekarze specjaliści psychiatrii wykorzystują farmakoterapię jak i szereg innych oddziaływań w celu zapewnienia pełnego dobrostanu pacjenta. Specjaliści w tej dziedzinie objęci są ustawowym obowiązkiem ciągłego samokształcenia i pogłębiania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w celu implementacji w proces leczenia najnowszych teorii oraz osiągnięć świata medycyny.