Psychologia kliniczna

Dział psychologii zajmujący się diagnostyką, profilaktyką i terapią zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. Psycholog kliniczny specjalizuje się w stosowaniu wystandaryzowanych narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych do oceny reprezentatywnej próbki zachowania będącej wskaźnikiem psychologicznym. Narzędziami, z których korzysta podczas pracy są między innymi kwestionariusze osobowości, testy uzdolnień, predyspozycji, inteligencji oraz ankiety i skale umożliwiające opis zachowania badanego pacjenta w postaci pomiaru liczbowego.