Psychoterapia

Stosowanie specjalistycznych metod psychologicznych opartych na kontakcie międzyludzkim, prowadzących do poprawy funkcjonowania i polepszenia dobrostanu pacjenta. Proces terapii odbywa się w ramach wzajemnej relacji terapeuty i pacjenta nazywanej przymierzem terapeutycznym. Celem psychoterapii jest usunięcie przyczyn zaburzeń psychicznych będących źródłem dyskomfortu i cierpienia pacjenta oraz uruchomienie w jego psychice zmian pozwalajacych mu na lepszą adaptację społeczną i poprawę funkcjonowania psychofizycznego. Psychoterapeuci podlegają obowiązkowi superwizji czyli stałej konsultacji z innym terapeutą posiadającym duże doświadczenie kliniczne oraz certyfikat superwizora w celu jak najlepszej optymalizacji niesionej pomocy.