blog

Style przywiązania

Dodane przez: Ewa Mikuła 23 lutego, 2021

Czym jest styl przywiązania?

Jest to: „Stopień poczucia zaufania i bezpieczeństwa w związkach interpersonalnych, kształtujący się w okresie niemowlęctwa”. Model ten wykształcony w dzieciństwie towarzyszy nam często, także w późniejszych etapach życia warunkując sposoby przywiązania w dorosłości. Wpływa na jakość naszych związków romantycznych, a także na ogólne podejście do relacji z drugim człowiekiem. Wyróżnić możemy tzw. model bezpieczny będący swego rodzaju normą, którego przewaga gwarantuje zazwyczaj udane i stabilne relacje oraz 3 modele pozabezpieczne cechujące się zachowaniami utrudniającymi funkcjonowanie lub nawiązywanie więzi. Na poniższej grafice przedstawiamy kilka cech mogących stanowić opis osoby reprezentującej każdy ze styli. ?

Potaczała-Perz, K. (2018). Style przywiązania kształtowane w rodzinie i ich wpływ na rozwój emocjonalny dziecka. Acta Scientifica Academiae Ostroviensis. Sectio A, Nauki Humanistyczne, Społeczne i Techniczne, 11(1), 109-125.

redagował: psycholog, mgr Kacper Mikuła